Sa Pagpapalaki ng Anak, ang Magulang Dapat ang Pinaka-mahaba ang Pasensya

Mar 19, 2021 | Parenting, Vic and Avelynn Garcia

Mahaba ang pasensya

To be able to raise unleashed children, ang mga magulang dapat ang pinaka-mahaba ang pasensya sa pamilya. This is one of the key principles we discussed in our book entitled “Unleash the Highest Potential of Your Child”.

Ang sabi nga ng isang quotation:

“Patience is power.

Patience is not an absence of action;

rather it is “timing”

it waits on the right time to act,

for the right principles

and in the right way.” – Fulton J. Sheen

Bilang isang magulang, kailangan nating tanggapin na tayo ay nagpapalaki ng mga bata na kaunti pa lamang ang nauunawaan sa buhay. Dahil dito, marami silang nagagawang pagkakamali. Kung paulit-ulit nilang gagawin ang mga pagkakamaling ito, kailangan na ang magulang ay may napakahabang pasensya. Hindi tayo pwedeng mawalan ng pasensya sa ating mga anak. Kung hindi natin kayang pagpasensyahan ang ating mga anak, paano natin aasahang magpasensya ang mga taong nakapaligid sa ating mga anak? (Kapatid, kalaro, teachers, kaklase, society, gobyerno at iba pa.)Ilan sa magagandang quotations na aming ginagamit upang humaba ang aming pasensya ay ang mga sumusunod

Remember these quotes…

“A moment of patience

in a moment of anger

saves a thousand moments of regret”

– Ali ibn Abu Talib

“When you’re tempted to be impatient with someone,

think how patient God has been with you all the time.”

– lifequotes4you

unleash-child-book-cover(Excerpted from Vic & Avelynn Garcia’s book – Unleash the Highest Potential of Your Child, a sequel to the book entitled Unleash Your Highest Potential. )

Avelynn Regalado-Garcia is currently the Executive Vice President of Unleash International Corporation, a high-tech, high-touch, high-impact training company whose main mission is to unleash the highest potential in people towards success, happiness, and significance. For more than 20 years now, she passionately conducts seminars, workshops, conferences, and conventions for top local and multinational companies, schools, and organizations in the country and abroad.

Read Vic and Avelynn’s previous articles HERE!

Follow Vic & Avelynn Garcia on Twitter @AvelynnGarcia. Also, visit www.unleashinternational.com and Unleash International on Facebook, www.facebook.com/unleashinternational.

Background photo created by pressfoto – www.freepik.com

Help us REFRESH others with the life-giving Word of God today!


You may also like…

God is Really OUR Father

God is Really OUR Father

I'm a father. I've got two boys, one is 20 and the other 13. Due to certain circumstances, I also seem to...Share This

Share This

Share this post with your friends!