Decide to Live Healthier and Wealthier, Part 3

Jul 14, 2021 | Health, Lifestyle, Vic and Avelynn Garcia

Decide to live healthier and wealthier

The previous article talks about four reasons why our family decided not to eat pork. Now, let me discuss the fifth reason:

e. Beef is cleaner meat than pork.

Based on medical research, mas malinis ang beef kaysa sa pork. Sabi ng isang participant, “Pero mas mahal ‘yan kaysa sa karne ng baboy.” Mahal nga, pero mas malinis na karne naman ‘yan. Siguro ang tanong ninyo, “Paanong naging mas malinis ang karne ng baka kaysa baboy?” Ano ang kinakain ng pig? Kaning baboy, panis, pupu at feeds. Yucks! Ano ang kinakain ng beef? Sagot ng isa naming participart, “damo.” Tama o mali? Ang sagot ay “Mali, dahil walang kinakain ang beef. Ang kumakain ay ang cow.” Mag-isip naman muna bago sumagot. (Joke only.) Ngayon, ano ang kinakain ng cow? Damo. At hindi basta-basta damo, sariwang damo.  Ibig sabihin ang baka ay “Vegetarian” at ang baboy ay “Puputarian.” Doon pa lang, kitang-kita na ang laki ng diperensya.

Malaki talaga ang problema ng baboy. Sabi ng doctor during the seminar, nagsagawa daw ang mga scientists ng isang eksperimento patungkol sa karne ng baka at baboy. Kumuha sila ng tig-isang kilong karne ng baboy at baka. Nilagay nila ang dalawang karne sa magkahiwalay na malinis at sanitized rooms, ibig sabihin walang mikrobyo. After few weeks, binalikan nila ang baka.  Hulaan ninyo kung ano’ng nangyari? Yung karneng baka, naging tapa. Natuyo. Ang karneng baboy, hulaan n’yo kung ano’ng nangyari? Inuod.  Saan nanggaling ang uod? Alam n’yo ba na ang karne ng baboy ay may uod sa loob? Yucks!!!  Hindi ba ninyo napapansin kapag nag sigang kayo ng baboy na maraming taba at inilagay n’yo yung taba sa plato? Mapapansin ninyo na ‘yung taba ng baboy ay gumagalaw mag-isa, kasi nga, may uod sa loob. Yucks!!! (Joke only.)

Seriously, totoo na may mga uod sa karne ng baboy. Kasi madumi ang kinakain niya. May dalang mikrobyo. Pagdating sa loob ng baboy, di lahat yun namamatay. Kumakalat sa buong katawan. Sabi ng isang participant, “Sir,  niluluto naman ang baboy.” Oo, nga. Tama ka. So kumain ka ng nilutong baboy na may uod. Yucks!!!  Alam n’yo, when we were listening to this lecture during the seminar, talagang nandiri ako sa baboy at sabi ko sa asawa ko, “Mula ngayon hindi na tayo kakain ng baboy.”

Next week, we will discuss more about not eating pork.

(Excerpted from Vic and Avelynn Garcia’s book entitled “Kasusweldo pa lang ubos na?” available in National Bookstore, Powerbooks, Bestsellers, Fullybooked, OMF, PCBS, Praise, and other leading bookstores nationwide. Also available in Unleash International Bookstore. For details, please contact 0922-UNLEASH(8653274) or 6640892, 6320148 local 8002-8003.)

Vic Garcia is currently the President and CEO of Unleash International Corporation, a high-tech, high-touch, high-impact training company whose main mission is to unleash the highest potential in people towards success, happiness, and significance through licensed and originally authored, world-class, high-impact training programs.

Vic has been in the business for more than 20 years and has gained the trust and confidence of countless organizations. He is also the author of the Unleash Workbook and Unleash Learning Systems. His area of competence varies from work and life improvement, financial management, leadership, system, productivity, team building, and other specialized seminars that will unleash the highest potential in people. He served as a consultant and a management coach to a number of CEOs and leaders of different companies. He is often invited to different television and radio programs to share his expertise in unleashing the highest potential in people.

Learn and apply practical ways of effective financial management through easy and doable techniques when you follow this series weekly. Follow Vic & Avelynn Garcia on Twitter, @AvelynnGarcia. Also visit www.unleashinternational.com and Unleash International on Faceboook, www.facebook.com/unleashinternational.

Help us REFRESH others with the life-giving Word of God today!


You may also like…

Take A Day Off and Rest!

Take A Day Off and Rest!

Everywhere I go, I interact with a lot of people who do not rest. This is especially true of pastors, church...

Dance Away Your Stress

Dance Away Your Stress

Stress has become ubiquitous, and if not managed well, it will affect our physical and mental well-being....Share This

Share This

Share this post with your friends!