Welcome to Our Vic and Avelynn Garcia Articles Archive
Kurot Principle

Kurot Principle

Last week, I discussed the first principle in budgeting. Ito ay ang Piso ‘Yan Principle. Now, let’s go to Principle No. 2: Kurot Principle. Ano ‘yung Kurot Principle? Ay, ang ganda nitong Kurot Principle na ito. To better understand this, I will tell you a story of a...

read more
Piso ‘Yan Principle

Piso ‘Yan Principle

Nakakita ka na ba ng taong nag-planong sirain ang buhay niya? Malamang, hindi pa. Pero bakit maraming taong sira ang buhay? Kasi, hindi sila nag-plano ng kanilang buhay. Ang sabi nga nila, “People don’t plan to fail, they just failed to plan.” Ito ang isa sa...

read more
70-20-10 Principle

70-20-10 Principle

We have already discussed two budgeting principles in the previous articles. Below we proceed to the third, let’s have a review: The first principle in budgeting is Piso ‘Yan, and the second is Kurot principle. Now, let’s go the third: the 70-20-10 Principle. Ito ang...

read more

Adsense