Learn When and When Not to Help Family, Relatives and Friends (Part 2)

Feb 11, 2015 | Uncategorized

Article-26_Learn-when-and-when-not-to-help-300x222By Vic Garcia

In the previous articles, we talked about three ways on how to deal with family members, relatives and friends who are asking for our financial help. Now, let me give you a few more tips:

Fourth, Kung kaibigan ang nanghihiram, conduct background investigation bago magpautang. Tanungin n’yo muna ang nagungutang sa inyo, “Para saan ba yan?  Kailangan ba yan?” Ganito, ganyan!  Alam n’yo kung minsan, hindi naman importante ang ipinangungutang eh!  Mayroon dating nangutang sa amin. Noong tanungin namin kung para saan gagamitin ang inuutang niya, ang sagot ay pambili daw ng costume ng anak n’ya sa program sa school.  Sa amin lang, pwede namang manghiram ng costume. Pwede namang mag-recycle. Hindi kinakailangang bago o bumili!

Kapag madali kayong utangan, kayo na palagi ang unang magiging takbuhan! Kung minsan naman, pambili ng gamot ang dahilan ng pangungutang.  Ang tanong ko, “Ano’ng gamot at ako na ang bibili.”  Ang sagot ba naman, “Ayy, hindi na lang.” Kung minsan, niloloko lang kayo!

Fifth, Refrain from giving monthly dole-out.  Iwasan ang buwan-buwang bigay lalo na ‘yung taong may kakayanan pang magtrabaho.  Bakit?  Kasi ginagawa silang tamad eh!  Kabibigay ninyo, mabubuhay sila na hindi na kailangang magtrabaho!  Anong resulta?  Tamad!  So hindi n’yo sila natutulungan, lalo n’yo silang pinahihirapan.

Ito pa ang problema. Hindi sa lahat ng oras ay marami kayong pera. May mga buwan na kakapusin din kayo at hindi makapagbibigay.  Patay kayo!  May utang pa kayo ngayon!  Bakit? Ine-expect nila na ibibigay n’yo ‘yun, buwan-buwan!  Ikaw na ang nagbibigay, nagka-utang ka pa. Ang sabi pa, “Di ba pangako mo ‘yun?  Bakit wala ngayon?” Minsan, kung sino pa ang tinutulungan, sila pa ang galit ‘pag hindi ka nagbigay.

Sixth, Higit sa lahat, ipanalangin mo kung kalooban ba ng Diyos na ikaw ay tumulong o magpautang sa bawat taong lumalapit sa inyo. Napakasarap tumulong at maging daluyan ng pagpapala, ngunit siguraduhing ito ay ayon sa kagustuhan ng Diyos.

Remember this…

Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight. – Prov 3:5-6

We will continue this very interesting topic in my next article…

READ Part 1

Kasusweldo-pa-lang-ubos-na_Front-Cover-only-with-Bestseller_forweb1(Excerpted from Vic and Avelynn Garcia’s book entitled “Kasusweldo Pa Lang Ubos Na?” available in National Bookstore, Powerbooks, Bestsellers, Fullybooked, OMF, PCBS, Praise and other leading bookstores nationwide. Also available in Unleash International Bookstore. For details, please contact 0922-UNLEASH(8653274) or 6640892, 6320148 local 8002-8003.)

Vic Garcia is currently the President and CEO of Unleash International Corporation, a high-tech, high-touch, high-impact training company whose main mission is to unleash the highest potential in people towards success, happiness, and significance through licensed and originally authored, world-class, high-impact training programs.

Vic has been in the business for more than 20 years and has gained the trust and confidence of countless organizations. He is also the author of the Unleash Workbook and Unleash Learning Systems. His area of competence varies from work and life improvement, financial management, leadership, system, productivity, teambuilding, and other specialized seminars that will unleash the highest potential in people. He served as a consultant and a management coach to a number of CEOs and leaders of different companies. He is often invited to different television and radio programs to share his expertise in unleashing the highest potential in people.

Learn and apply practical ways of effective financial management through easy and doable techniques when you follow this series weekly. Follow Vic & Avelynn Garcia on Twitter, @AvelynnGarcia. Also visit www.unleashinternational.com and Unleash International on  Faceboook, www.facebook.com/unleashinternational.

Help us REFRESH others with the life-giving Word of God today!


You may also like…

Does God Have Fun?

Does God Have Fun?

Does God have fun…or is He only concerned with weighty matters? It was the trip of a lifetime. For her 60th...Share This

Share This

Share this post with your friends!