Laban Para sa Diyos ng Lipunan

Jul 29, 2015 | Uncategorized

By Atty. Jeremiah B. Belgica

Ang malalim na pagkilala ng mga Pilipino sa katotohanan ng  Makapangyarihang Diyos ay malinaw na makikita sa pinaka simula ng 1987 Constitution kung saan ay mababasa sa preamble ang mga katagang “We, the sovereign Filipino People, imploring the aid of the Almighty God”

Belief in the Almighty God is a position that the Filipinos have made certain since time immemorial in all of its constitutions, past or present. Ultimo ang 1899 Malolos Constitution na ang pagsulat ay pinangunahan mismo ng ating bayani na si Apolinario Mabini ay nagsabi nang “We, the Representatives of the Filipino People……imploring the aid of the Sovereign Legislator of the Universe.”

Kaya nga ba ang mga galaw ng ilang mga grupong nagnanais tanggalin ang pagkilala sa makapangyarihang Diyos sa lahat nang polisiya at opisyal na talaan ng ating pamahalaan ay isang malaking hamon sa ating mga Pilipino. There is an ongoing and sustained effort by some groups to change the values and the laws of the Filipinos from being “God-Centered” or “God-Conscious” into having a “godless” world view or to have what is called as a “secular” view of the State.

Barasoian Church in Malolos where the first Philippine Constitution was ratified Photo by Shubert Ciencia licensed under Creative Commons

Barasoian Church in Malolos where the first Philippine Constitution was ratified Photo by Shubert Ciencia licensed under Creative Commons

Halos magiisang taon na ang nakalipas noong inilabas ng Department of Education ang pagbabagong ginawa sa Vision Statement nito kung saan tinanggal nito ang salitang “God-loving” sa naunang bersyon nito. Ang pagbabagong ginawa ng DepEd ay bunsod na din sa hiling ng grupong “Filipino Freethinkers” na mariing tinututulan ang pagsasabi ng mga katagang “God-loving” at salitang “Maka-Diyos” sa statement of Core Values and Vision ng DepEd. Napabalita din na nais din ng grupong ito na baguhin ang mga kataga sa ating One Hundred Peso bill na “Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay Panginoon” at Five Hundred Peso bill naman na “faith in our people and faith in God.” Iilan lamang ito sa mga nais baguhin ng grupong ito sa ating pamahalaan na may patukoy at kuneksyon sa Diyos dahil ayon sa kanila ay lumalabag daw sa prinsipyo ng “secularism” na naaayon daw sa ating Konstitusyon.

Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon nang secular na estado or “Secular” state? Ayon sa libro nila  Madeley, John T. S. at Zsolt Enyedi, a secular state “is a concept of secularism, whereby a state or country purports to be officially neutral in matters of religion, supporting neither religion nor irreligion.” Sa makatuwid ang “secular state” daw ay isang bansang walang kinakatigan sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at di sumusuporta sa pagkakaroon o sa kawalan nang relihiyon.

Subalit ang problema sa konseptong ito ay ang madayang panlilinlang na ang pagiging “secular” ay posisyon na wala kang kinakatigang relihiyon. Dahil ang secularismo mismo ay sumusunod sa paniniwala ng isang relihiyong kung tawagin ay “Secular Humanism.”

Ang Secular Humanism ay isang relihiyong hindi naniniwala sa Diyos kundi sa sarili lamang. Maari kasing magkaroon ng relihiyon na hindi naniniwala sa isang ispiritual or higit na makapangyarihang Diyos.

In 1961 the Supreme Court handed down the Torcaso v. Watkins decision regarding a Maryland notary public who was disqualified from office because he would not declare a belief in God. The Court ruled in his favor. It argued that theistic religions could not be favored by the Court over non-theistic religions. In fact, in a footnote that clarifies what the Court means by non-theistic religions, we read, “Among religions in this country which do not teach what would generally be considered a belief in the existence of God are Buddhism, Taoism, Ethical Culture, Secular Humanism, and others.”

Ang secular humanism ay hindi naniniwala sa Almighty God dahil sa kanilang paniniwala na ang tao ang siya lamang Diyos ng kanyang sarili. The god in any belief system is the final law giver of that system. And in a Secular Humanist system man is the final authority in himself in all matters of life, he is a God unto himself.

Malayong malayo ito sa ating paniniwala na ang Diyos, ayon sa kanyang salita, ang Final Standard and Law unto his creation. That ayon nga sa 1899 Malolos Constitution the He is the Sovereign Legislator of the Universe. Kaya dapat nating labanan ang ano mang hakbang upang tanggalin ang Diyos sa gobyerno at pamahalaan dahil ito ay taliwas hindi lamang sa Konstitusyon at paniniwala ng Pilipino pero higit sa lahat labag ito sa Salita ng Diyos.

Sabi nga sa Colosians 1: 16

For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him

Ang Diyos ang siyang tunay na Diyos ng Lipunan…. Hindi ang Tao.
.

Help us REFRESH others with the life-giving Word of God today!


Adsense

You may also like…

Finding Your Purpose

Finding Your Purpose

I recently saw a picture of a teenager sitting on the floor, in the dark, with his computer in front of him...

Making Wrong Things Right

Making Wrong Things Right

Who hasn't tried to cover up a mistake? A woman once reached for her favorite teapot to prepare some tea....Share This

Share This

Share this post with your friends!