Isang_mapagpalang_araw_na_bati_ngayong_araw_ng_Lunes__www.jacobsfountain.com__GodisGoodAllTheTime__verseoftheday